onsdag 17. juli 2013

Fuglene tar ripsen

Foto: Kow d.e. 12072013 ©
Klikk på bildet for å se større versjon 

Nettene dekker ikke alt, men er forhåpentlig bedre enn ingen ting. På mange klaser, er mange bær borte.

Når man har hage, må man regne med å måtte dele med dyr, fugler og insekter.
Fuglene forsyner seg f. eks. grovt av ripsen.
Det er ikke bare trosten som er frampå.
Jeg mistenker også skjærene og de mindre fuglene for å gjøre innhogg i bæravlingen.
I alle fall flyr de stadig opp derfra når jeg foretar mine inspeksjonsrunder.

Mange av bærklasene som henger i toppen av de to buskene, og ytterst på greinene, mangler bær.
Noen er nesten snauspist.

Men nå kommer fuglene ikke så lett til.
For et par-tre uker siden trakk min kone og jeg bærnett over buskene.
Nettene dekker ikke alt, men forhåpentlig virker de avskrekkende.
Kanskje fuglenes instinkt forteller dem at det er dumt å komme borti nettet for der er det lett å bli sittende fast.

Kanskje får ripsen nå rødme i fred slik at det blir mange kilo å reise til Askim Bærpresseri med når høsten kommer.

Ingen kommentarer: