mandag 16. mars 2015

Tre trær i bakken


 Alle foto: Enerett Kay Olav Winther d.e.

Sånn så det ut i kanten av gårdsplassen. Grantrærne ble stadig større. Når det blåste som verst, gikk jeg med hjertet i halsen. Hva hvis de blåste over ende og skadet noe eller noen?


Også på nordsiden av huset vokste det en gran. Den stod altfor nær huset og fylte dessuten takrenna med barnåler. Der var en slags edelgran. Da jeg plantet den for 25-30 år siden var den under halvmeteren høy.


Edelgrana på nordsiden var fin å henge opp fugle- og ekornmat i. Både små og store familiemedlemmer hadde glede av å sitte ved kjøkkenbordet og studere dyrelivet på nært hold. Nå må fuglene og vi nøye oss med de fuglematerne som henger under takskjegget.


Her går toppen på edelgrana i bakken. Trefelleren har kvistet hele vegen opp og klatrer ved hjelp av stolpesko og sikkerhetstau. Trygg og sikker felling. Ingen ting er overlatt til tilfeldighetene.


Og her faller toppen på den første grana ved gårdsplassen. Den andre fulgte raskt etter.


 
Granene ved gårdsplassen er nede, og ubehagelige overraskelser ved eventuell vindfall er unngått.

 
Stammer, greiner og kvister beholdt vi. Det blir ved. Granbaret klipper vi av og kjører vekk. "Stubben" som står igjen, skal vi ha fuglematerhus på.

 
Også på nordsiden av huset står det igjen en "stubbe" som vi skal sette fuglematerhus på.
 
 
Jeg liker å ha det frodig og grønt.
Og jeg liker trær.
Men det er en tid for alt.
Trær vokser - noen ganger ut av kontroll.
 
Nylig måtte tre store grantrær i vår hage i bakken.
Ja, jeg regner den skogbevokste delen av tomta som en del av hagen.
Trærne gjør dyrelivet rikere.
Både ekorn og et rikt fugleliv har holdt til i de trærne vi nå har felt.
Det er en grunn til at vi gjerne skulle latt trærne stå.
Men det var ikke mulig.
To av trærne kunne skadet folk og annen manns eiendom om de var blitt stående og hadde falt av seg selv.
Og det tredje kunne skadet huset.
De måtte derfor ned.
 
Nå skal de bli til ved.
Både stammene, greinene og de groveste kvistene blir tatt vare på og fyrt med når de er blitt tørre nok til å havne i ovnen.
Granbaret klipper jeg av å kjører til kommunens fyllplass for hageavfall.
Det blir noen timers klipping og noen lass med bar, men det er verdt jobben.
Syns jeg.
Dessuten blir det noen timer i frisk luft.
 
Jeg felte ikke trærne selv.
Jeg valgte å overlate jobben til profesjonelle.
De jobbet både raskt, elegant og sikkert uten uhell av noe slag - verken på mennesker eller eiendom.
Firmaet jeg brukte, holder til i Frogn kommune og heter "Skoglund & Haukeland".
De har e-postadressen post@skoghauk.no
Klikker du på www.skoghauk.no kommer du til nettsiden deres.
 


Ingen kommentarer: