tirsdag 5. mai 2015

Hvor farlig er det å sette usertifiserte poteter?


Jeg har jeg vært flink og renset potetene for groer.
Vi kjøper 5-kilos poser med poteter for konsum.
Noen ganger har vi satt enkelte av dem i kjøkkenhagen, eller i plastdunker.
I år lar vi være for ikke å provosere "potetpolitiet".

Det er strenge regler for valg av settepoteter, har vi lært.
Man kan ikke putte hva som helst i jorda.
Det er lov til å bruke settepoteter fra egen avling.
Og det er formelt sett ikke forbudt å sette matpotet som kjøpes i butikk eller mottas på annen måte.
Men det frarådes på grunn av smittefare.
Dette gjelder særlig dersom matpotetene er fra utlandet, skriver matportalen.no på siden http://www.matportalen.no/artikler/er_du_en_potetsynder.
Årsaken er at potetene kan føre med seg smitte selv om de ser aldri så friske ut.
Smitte som kan gjøre stor skade om den overføres til jordbruksarealer.
Regelverket er i utgangspunktet myntet på næringen, men gjelder også hagedyrkere, skal man tro Matportalen, som anbefaler at man kjøper sertifiserte settepoteter hvis man vil dyrke poteter i egen hage.

Det kan man jo gjerne gjøre.
For sikkerhets skyld - og for ikke uforvarende å bli skyld i noe.
Men jeg har en følelse av at man her skyter spurv med kanoner.

Om smittefaren skriver Matportalen:
Ta en kikk under gummistøvlene dine.
Der vil du helt sikkert finne jordrester.
I hvert fall på høsten når du daglig er ute i kjøkkenhagen og henter deg et potetris til middagen.
Og på søndagsturen må du kanskje utstyre deg med regnhabbit og støvler, og på ruta passerer du kanskje et jorde eller to.
Så fort gjort kan det være å ha spredd en potetskadegjører.
De som bor i nærheten av profesjonelle potetbønder, bør ha dette ekstra i mente.
Jordbruksarealer hvor det påvises visse potetskadegjørere blir nemlig pålagt årelang karantene.
Derfor, ikke bli en potetsynder du også, men kjøp sertifiserte settepoteter på nærmeste hagesenter.

Hvis potetene er smittebefengte, sitter mesteparten av smittestoffene formodentlig i eller på skallet, eller umiddelbart under.
Kanskje også i groene.
Hvis man råskreller potetene og legger groer og skall  i komposten, sprer man formodentlig eventuelle smittestoffer til komposten.
Hvis potetene har sår, skurv, eller råteflekker skjærer man av dette før koking slik at også dette havner i komposten.
Om smittestoffene går til grunne i varmkomposten, er usikkert
Sjansen er til stede for at man, når komposten brukes i hagen, sprer smittestoffene til stadig nye områder.
Hvis smittefaren er så overhengende - og kan få så alvorlige konsekvenser som man vil ha det til - bør skall, groer og eventuelt sykdomsbefengt avskjær holdes borte fra komposten.
Men noe slikt råd har jeg ikke sett.
I alle fall ikke foreløpig.

At potetbønder må vise forsiktighet, er en selvfølge.
Å gjøre regler som gjelder dem som driver stort, gyldig for hagedyrkere virker, som nevnt, overdrevet.
Nå trues personer som dyrker poteter i plastkar, bøtter og spann, eller i et hjørne av kjøkkenhagen, med de alvorligste konsekvenser hvis de stikker en uautorisert potet i jorda.
De kan bli skyld i at hele potetavlinger går tapt.
For år framover.
Da blir de erstatningsansvarlige.
Trues det med.

Denne saken må være blåst ut av alle rimelige proporsjoner.
Går "ekspertene" virkelig god for denne virkelighetsbeskrivelsen?
Spørsmålet vil bli sendt til relevante mat- og landbruksmyndigheter.
Så får vi se hva de sier.
Hvis de syns saken er så viktig at de tar seg tid til å svare.
Det bør de synes hvis smittefaren er så overhengende som skremslene bærer bud om.

Ingen kommentarer: