torsdag 7. mai 2015

Hvor vanskelig skal det bli å dyrke egen hage?


Foto: Enerett Kay Olav Winther d.e.

Hvor farlig er det egentlig å putte disse i jorda? Og hvor stor fare kan potetskrellet gjøre hvis man råskreller dem og kaster skrellet i komposten? Mattilsynet har ikke noe svar.

Den 5. mai skrev jeg her på bloggen innlegget "Hvor farlig er det å sette usertifiserte poteter?"
Jeg sendte innlegget til Mattilsynet.
Nå har jeg fått svar.
Men jeg er redd svaret ikke gjør meg klokere - eller mer opplyst.

Ønsker ikke å kommentere
På vegne av Mattilsynet skriver seniorrådgiver Terje Røyneberg dette om å sette usertifiserte poteter i privathager:
"Jeg har ikke så mye å tilføre utover den teksten som ligger ute på Matportalen.
Artikkelen er ment å være en vekker for de hageeiere som ikke tenker plantehelse og smittespredning i det heletatt.
Risikoen er avgjort størst dersom man bruker matpotet fra utlandet  som settepoteter og hagen ligger i et område der det dyrkes poteter av profesjonelle.
Ut over dette ønsker jeg ikke kommenterer risikoen." 

Hva med syke poteter i komposten?
Dette er det samme som stod i den opprinnelige artikkelen.
Bare med andre ord.
Røyneberg - dvs. Mattilsynet - svarer ikke på spørsmålene om alternative smitteveger.
Kan f. eks. skrell og avskjær fra poteter med sykdommer som kastes i komposten, forårsake at smittestoffer overlever og spres når komposten brukes i hagen?

Bare det første skrittet?
Hvorfor "mase" om dette?
Er det ikke bare å kjøpe sertifiserte settepoteter?
Jeg er tilbøyelig til å se "potetforbudet" i en videre sammenheng.
For et års tid siden fant jeg på internett en artikkel med tittelen "Snart förbjudet att odla sin egen mat".
Artikkelen fins på flere svenske nettsteder.
Der ble det opplyst at EU forbereder et direktiv som forbyr "all odling med egna fröer och sticklingar - även i liten skala. Den som vill odla hemma i fortsättningen kommer att hänvisas till särskilda industriellt framställda frösorter som EU har godkänt på förhand."
EU-kommisjonen foreslår over for EU-parlamentet at "den biologiska mångfalden" skal minskes kraftig, forteller artikkelen.
I praksis blir det forbudt å dyrke flere tradisjonelle vekster.

Begrensninger også for hagedyrkere
Det som foreslås gjort ulovlig er - i følge artikkelen: - å "odla med eget utsäde, samt att ta rötter, knölar, fröer, sticklingar från sina plantor. Även att dela plantor på egen hand blir olagligt".
Den påtenkte loven skal omfatte alle vekster og all dyrking.
Og alle som dyrker jorda - både profesjonelle bønder, gartnere, småbrukere, foreninger mm.
Kravene gjelder også "växter som sedan tusentals år vuxit på den europeiska kontinenten och i Norden", hevder artikkelen.

Krever sertifisering
Begrensningene er som for poteter.
Den som vil dyrke hjemme, må i framtiden bruke "godkända frösorter, eller "licenserat växtförökningsmaterial" som det etter sigende heter i lovforslaget.
Frøsortene skal være godkjent av EU og innført i EUs registre og gen-databaser enten som "elite", "sertifisert" eller "standard".
Det vil trolig føre til at bare store frøprodusenter og distributører vil få sertifisert sine frø.

Seriøst?
Hvor seriøs artikkelen om EUs planer er, vet jeg ikke.
Jeg vet heller ikke hvor langt et eventuelt slikt arbeid er kommet.
Men jeg finner grunn til å anta at en eventuell EU-bestemmelse også vil bli gjort gjeldende hos oss.
Det er derfor all grunn til å holde øynene åpne - og til å være føre var.
Kravet om sertifisering av settepoteter, kan være et første skritt på vegen mot stadig mer rigorøse begrensninger i adgangen til fritt å drive hagebruk i samsvar med gammel sed og skikk.
Hvor er vi på veg?

Adresser

1 kommentar:

Oline sa...

Jeg har tenkt å fortsette å bruke sunt bondevett og satse på mangfold og egenprodusert. Takk for at du gjør oss oppmerksom på skumle holdninger.