tirsdag 7. juli 2015

Skolopenderens ringdans

 
Foto: Kow d. e. 03072015 ©
Klikk på bildet for å se større versjon


Skolopenderen på trappa oppførte en merkelig ringdans.

Det er forskjell på skolopendere og tusenbein.
Grovt sagt, kan man si at skolopenderen (chilopoda) har ett par bein på hvert kroppsledd.
Mens tusenbeinet (diplopoda) har to.
Skolopendere er dessuten rovdyr.
De lever bl. a. av små leddyr, ormer og krypdyr.
Tusenbein er vegetarianere.
De lever på råtne plantedeler o. l.

Blinde, men finner fram
Noen skolopenderarter er blinde.
Selv om de ikke ser, gjør den tynne, bøyelige kroppen og de mange beina det mulig for dem å komme seg fram på mørke, trange steder.

Det fins flere arter av skolopendere.
De fleste er hovedsakelig aktive om natta.
Om dagen gjemmer de seg i det øverste jordlaget, under stein, mellom barken og veden på råtne greiner og på liknede steder hvor de er beskyttet mot direkte sol.

Rovdyr med gift
Skolopendere er rovdyr som fanger og lammer byttet ved hjelp av gift.
Giften som produseres av skolopendere som lever i Norge, er harmløs for mennesker.

Skolopendere har to kjønn.
De parrer seg ved at hannen fører sine kjønnsorganer inn i hunnen og legger fra seg spermier som hunnen oppbevarer til hun legger egg.
Skolopendere er "ansvarsbevisste" foreldre.
De "pleier" og beskytter yngelen sin i flere uker.

Ringdans på trappa
En dag ble jeg sittende og studere en skolopender som gikk i runddans på skiferhella på trappa.
Den gikk i ring - gang på gang, runde etter runde.
Ringen var 10 - 15 cm i diameter.
Etter en stund gikk den seg en tur inn i skyggen, for deretter å komme tilbake og fortsette rundgangen.

Det så totalt meningsløst ut.
Det var ingen andre smådyr eller insekter i nærheten.
Etter utallige runder stanset den og lå som død.
Da jeg pirket borti den, begynte den å gå igjen inntil den gav opp og gikk sin veg inn i skyggen.

Hvorfor?
Var det en form for jakt?
Eller hadde den fått i seg noe den ikke hadde tålt?
Var det et forsøk på å lokke til seg et mulig bytte?
Eller kanskje en avledningsmanøver for å unngå å bli bytte selv?
Gikk den i ring fordi den var blind og ikke klarte å orientere seg i åpent landskap?

Sjelden ofrer oppmerksomhet
Skolopendere, tusenbein og andre smådyr er fascinerende.
Ved å studere dem nærmere, åpner vi vegen inn til deler av naturen som vi sjelden ofrer oppmerksomhet.
Kanskje burde vi av og til stanse opp og studere de minste av naturens mange små kryp.
Både de som er åpenbart nyttige og arbeider iherdig for å sikre naturmangfoldet og for å holde liv i hagen, og de som fører et liv, og utfører oppgaver, som vi vet lite og ingen ting om.

En skolopender for eksempel som går rundt og rundt i ring på trappa.
Er det noen hensikt i det den gjør?
Og i så tilfelle: Hva?

 

Ingen kommentarer: