tirsdag 26. juli 2016

Den kommunale hageavfallsplassen


Foto: Kow d. e. 16072016©  
Klikk på bildene for å se større versjon

"Gropa" på Ottarsrud er åpen for hageavfall. Når stedet er ryddet, er det plass til flere biler om gangen.


"Gropa" er et meget miljøvennlig tiltak. Her kan private hageeiere levere sitt hageavfall som omdannes til næringsrik kompost og ny jord.

Jeg har tidligere flere ganger skrevet i rosende vendinger om det kommunale mottaket for hageavfall.
Du an følge denne lenken og se et av innleggene. 

For et par år siden kom noen på den ekstremt dårlige ideen at mottaksplassen burde nedlegges.
Oppkverningen av hageavfallet ble stanset, og hageavfallet skulle hageeierne kjøre til nabokommunen.
Da motstanden ble for sterk, fant noen på at  det skulle settes opp containere som hageeierne skulle plassere avfallet i.
Containerne skulle så fraktes til et mottak i nabokommunen hvor kvist og kvas skulle bli kompostert.

Ideen var ekstremt dårlig - og virkelighetsfjern.
Containerne skapte trafikkproblemer på stedet.
Hva verre var: De som kom med hageavfall maktet ikke å lempe avfallet opp i containerne.
Når det var lite i containeren, gikk det greit, men etter hvert som nivået på avfallet steg, økte problemene.

Noen må langt om lenge ha forstått at systemet ikke fungerte.
Nå kan hageeierne igjen plassere avfallet på bakken hvor det blir hentet, kjørt bort og kompostert et annet sted.
Denne ordningen fungerer aldeles utmerket.

Det fins imidlertid et stort MEN.
Det er planlagt at en ny veg skal gå der mottaksplassen er.
Nå maler riktignok vegmyndighetenes kvern langsomt, men før eller siden må nok hageavfallsplassen vike.
Hvor havner hageavfallet da?
I vegkantene og i skogen? 
Eller i lokalt etablerte "fyllinger"?

Hageavfallsplassen på Ottarsrud er til stor hjelp og nytte for hageeierne i Frogn.
Men den er også et virkningsfullt og verdifullt miljøtiltak.
Ikke alle har mulighet til å kompostere selv.
Og noen - f.eks. jeg - komposterer, men har mer hageavfall enn den hjemlige komposten makter å ta unna enda jeg har både varmkompost- og kaldkompost-binger.
Den kommunale mottaksplassen hindrer at avfall  havner på avveie.

Når vi leverer hageavfall, er det alltid flere hageiere som er ute i samme ærend. 
Hageavfallsplassen blir brukt, og vil bli dypt savnet når den forsvinner.
Derfor må den erstattes.
Blir den ikke erstattet vil det være et følbart savn for ansvarsbevisste hageeiere.
Og et stort tap for miljøet.

Ingen kommentarer: