lørdag 8. oktober 2022

Avokadoplanter fra stein

Foto: Kay Olav Winther d.e. 2022 © 
Klikk på bildene for å se større versjon
 
 
Det tar litt tid før avokadosteinen viser tegn til liv, men når den først utvikler røtter og skudd, går det fort.

 
 
Steinen bør stå i vann til rotsystemet er godt utviklet.


Vi dyrket fram planter fra to steiner - en ganske liten stein som var godt moden og åpnet seg fort ...


... og en større og hardere som tok seg lengre tid, men som etter noen uker utviklet kraftige røtter og skudd.Det kommer stadig nye fine, friske blader på begge planter. Her ser vi planta fra den minste steinen ovenfra.

 
Som regel havner avokadosteinene i komposten. 

Når komposten spres, ser steinene likedan ut som når de havnet der. Ikke har de råtnet, og ikke har de spirt.
 
Men setter man avokadosteiner i vann, kan de spire!

Steiner satt til driving
"Familiens gartner" liker å eksperimentere. Ville han greie å få et par avokadosteiner til å danne planter?

Fire steiner ble satt til driving i hvert sitt vannglass. To av dem sprakk opp og utviklet røtter og skudd. En mugnet, og en forble hard og glatt uten tegn til utvikling.

De to som spirte, ble plantet og utviklet grønne, friske planter som ble satt på et lyst sted innendørs. 
 
Raskt strekte de seg mot lyset og begynte å danne blader og vokse.

Neppe frukt
I dag har vi to fine, friske, grønne planter.
 
Selvfølgelig blir det aldri avokadofrukt på disse plantene.
 
Det tar omlag 5 år før en avokadoplante bærer frukt. Og plantene - eller trærne - skal ha fått en anselig størrelse før de makter en slik påkjenning.
 
Så hvorfor ta bryderiet med å drive fram, plante og stelle?
 
Tja, kanskje nysgjerrighet? Eller kanskje gleden ved å se nytt liv vokse?
 
Og kanskje p.g.a. uvissheten - spenningen? 

Vil plantene overleve vinteren? Vil de blomstre? Hvor langt går det an å drive en avokadoplante innendørs i Norge?
 
Fortsatt friske og fine
Hittil har det gått bra. 
 
De to plantene er grønne og friske og vokser i høyden.
 
Nye blader dannes i toppen, men stammen er fortsatt tynn - skjønt relativt stødig.
 
Ulike forhold
Planta fra den store steinen står på et bord i "biblioteket" i underetasjen sammen med diverse andre planter som er tatt inn for overvintring.
 
Rommet har tre vinduer i standard størrelse og har med andre ord relativt stor lysflate. Planta bøyer seg mot lyset og må snus jevnlig.

Planta fra den mindre steinen står på skrivebordet til "familiens gartner". Der er det ikke like mye dagslys selv om den står tett inntil vinduet. Denne planta vokser rett opp.

I begge rom er det innetemperatur.
 
Hva skjer?
Hittil har begge planter fått anledning til å "tørke" litt mellom hver vanning for å unngå at røttene blir stående i fuktig jord og råtner.

Nå er vi spent på hva som skjer når dagene blir kortere og dagslyset blir svakere.

Vil plantene fortsatt trives og vokse?

Eller vil bladene gulne og falle av?

Hittil har alt gått greit.

Nå er husets frue og "familiens gartner" spent på fortsettelsen!