torsdag 21. juli 2016

Humlens død


 
Foto: Kow d.e. 16.07.2016 ©
Klikk på bildet for å se større versjon


Død humle på gårdsplassen.

Når parringen er utført, og hann-humlene har gjort den jobben de er født til, dør de.
Det gjor også arbeiderne.
Bare de befruktede hunnene overlever og overvintrer.

Hvis du ser døde humler - eller humler som virker syke - fra nå av og utover sommeren og høsten, er det ikke uten videre tegn på at noe er galt fatt.
Derimot kan det være tegn på at de humlene du ser, har parret seg, overført sine gener, og gjort sin  plikt ved å bidra til å sikre artens overlevelse ved å gi liv til kommende generasjoner.
For noen dager siden ruslet den store humla på bildet ovenfor rundt på gårdsplassen vår.
Den sjanglet og var tydelig ikke i form.
Dagen etter lå den død omtrent der hvor den hadde virret omkring.

Et par av barnebarna våre er opptatt av lammeøreplantene.
På lammeøreblomsten satt det en stor humle som til et av barnebarnebarnas store forundring ikke beveget seg.
Da vi kom ut seinere, satt den på samme plassen.
Den var åpenbart død.

Slike døde humler er altså verken tegn på katastrofe eller på at humlene er forgiftet eller mangler mat.
Humlenes liv er beskåret.
Døde humler om sommeren og høsten er tegn på at humlelivet går sin naturlige gang.
Nå er neste generasjon humler gjort klare for neste sesong.
Det gjenstår bare å komme seg helskinnet gjennom vinteren.

Ingen kommentarer: