torsdag 31. desember 2009

Takk for i år

Foto: Kow d.e. 311209 ©
Klikk på bildet for å se større versjon

Årets siste solnedgang over Oslofjorden. Med en gnistrende kald og snørik kveld går året 2009 ut. Hva vil det nye året bringe?

Så går året 2009 ugjenkallelig mot slutten.
Det er snaut tre timer igjen.
Deretter må vi finne fram en ny kalender.
2009 var på mange måter et godt år for nordmenn flest.
Ingen generasjoner før oss har hatt det tilnærmelsesvis så godt.
For 100 år siden kunne ingen drømme om at den jevne nordmann skulle få en slik materiell velstand som den vi nå har.
Da hadde vi et ubarmhjertig klassesamfunn med nød og savn og store sosiale forskjeller.
De fleste i vårt samfunn har idag en levestandard som overgår alt det våre mest optimistiske forfedre kunne drømme om.
Og vi har ikke bare materielle goder.
De aller fleste av oss har trygghet. Trygghet fra ufred og krig. Trygghet for dagen i morgen.
Det betyr ikke at vi er forskånet fra sykdom. Eller ulykker. Eller personlige eller kollektive tragedier.
Men det betyr at de aller fleste av oss kan leve våre liv i frihet - også tankens og handlingens frihet - og uten materielle bekymringer.
Vi kan leve våre liv i forvissningen om at både vi og våre nærmeste kan leve uten frykt for dagen i morgen.
Det finnes riktignok skyer i horisonten.
Klimamøtet i København var ikke oppløftende.
De av oss som er opptatt av naturen, vet at klimatruslene må tas på alvor.
At balansen i naturen er viktig.
Vi kjenner ikke hele sannheten om hva som er menneskeskapt, og hva som er naturens gang. Men vi vet nok til å kunne fastslå at endringenes art, omfang og tempo virker faretruende.
Vi som dyrker våre hager, vet at naturen har en iboende balanse og likevekt som vi ikke kan forstyrre uten at det får konsekvenser.
Og at vi må være føre var.
Fordi etterpåklokskap ikke er til noen hjelp. Verken for oss - eller våre etterkommere.
Når året nå går mot sin slutt, ønsker jeg leserne av denne bloggen, og alle andre hageinteresserte, et godt nytt, naturbevisst år.
Et nytt år med mange gode, grønne opplevelser.
At mange flere av verdens innbyggere får det like godt som oss.
Og at vi - dvs. menneskeheten - tar vare på naturen.
Som vi har til låns.
Og skal overdra til våre etterkommere.

1 kommentar:

Linnemi sa...

Et riktig godt nytt år til deg også! :-)