mandag 19. juli 2010

Bier, humler og veps

Foto: Kow d.e. 1307010 ©
Klikk på bildet for å se større versjon

Ved å la det gå litt tid mellom hvert klipp, gir vi bier, humler og veps anledning til å "beite" på hvitkløveren og de andre blomstene. Aktiviteten er upåklagelig.

Små bilder: Hallvard Elven, Folkehelseinstituttet.
T.v.: Bie. Midten: Humle. T.h.: Veps. Se folkehelseinstuttets nettside for nærmere beskrivelse og forklaring.


Bier og humler er nyttedyr i hagen. De bidrar til pollineringen.
I hvilken grad vepsen gjør nytte for seg, er jeg usikker på. Men den gjør under enhver omstendighet ingen – eller liten – skade.
Enkelte aggressive og særlig pågående individer, må fra tid til annen bøte med livet, men ellers er de velkomne i vår hage.

Plenen som matfat
De små "stikkdyrene" er ikke bare velkomne.
Bier og humler får stadig dårlige levekår i et mer og mer urbanisert Norge.
Boplassene deres og habitatene de er avhengige av, blir ødelagt.
Vi bidrar derfor med vår lille skjerv ved å legge beite- og bo-forholdene til rette. Så godt vi kan.
Finner vi et humlebol, lar vi det være. Det brukes bare ett år under en hver omstendighet.
Dessuten lar vi plenene stå en stund med blomster og sukkerrik kløver. Før vi går på med gressklipperen og fjerner matfatet.
Først og fremst er det humlene som benytter seg av mattilbudet. Men heller ikke bier og veps sier nei takk.
Den menneskelige iakttakeren på hagekrakken, er på langt nær så appetittvekkende og interessant som vekstene på plenen.

Stikker
Det heter seg at humler ikke stikker. Men det gjør de.
Både veps, bier og humler har brodd og stikker.
Men ikke alle individene. Det er bare hunnene - både de fertile og sterile (arbeiderne) – altså ikke hannene, som har brodd og kan stikke.
Humlene kan til å med stikke flere ganger fordi de kan trekke til seg brodden etter at de har stukket.
Stikk fra veps, humler og bier gjør vondt, men er ufarlig for de fleste.
Personer med overfølsomhet overfor innsektstikk bør imidlertid søke legehjelp hvis de blir stukket.

Forsvar
Bortsett fra for eksempel mygg som søker blod, stikker de fleste innsektene i selvforsvar. Angrep på vepsebol medfører stor risiko for at vepsen går aktivt til verks og angriper fienden med stikk. Angrep er det beste forsvar.
Skal man fjerne vepsebol bør man derfor kle seg godt. Og bruke støvsuger for å fange innpåsliten veps. Klikk på lenken og se artikkelen Bli kvitt vepsen – med støvsugeren!

Klikk også på disse lenkene og se andre artikler og oppslag om bier, humler og veps: Dagsavisen, årevingene, eusosiale, sterile, eggleggningsrøret, stikkebrodd, pollenvepser (Masarinae), bier, norsk veps, tysk veps, jordveps og Murervepsene / Leirvepsene.

Ingen kommentarer: