onsdag 11. juli 2018

Syke ripsbusker


Foto: Kow d.e. 10072018 ©
Klikk på bildet for å se større versjon 

Noen rips blir det, men neppe så mye som en liter.

Vi har hvert år plukket bøttevis med rips på de to buskene våre.
Buskene har vi hatt siden midten av 1980-tallet, og de har båret rikelig hele tiden.
Men nå er nesten alle stammene på begge buskene døde, bare tre-fire stammer er friske og bærer friske røde rips.
Resten dør, og ripsen tørker inn.

Ekspertene usikre
Vi har forelagt saken for ekspertene i Hagelaget.
De kan ikke uten videre si hva som foregår, men svarer at det kan se ut som visnesjuke. 
Den kan skyldes flere årsaker, blant annet vinterskade, angrep av ripssjuke (Phylloporia ribis) og kransskimmel (Verticillium ssp.). 
Allerede like etter blomstring kan enkelte greiner visne og dø, opplyser Hagelagets ekspert.
Og det er akkurat det som har hendt hos oss.
Eksperten påpeker at ripssjuken er mest vanlig på svært gamle busker, og det kan ut fra bildene se ut som om det er det du har, konstaterer han.
Og det er riktig.
Familiens gartner har tenkt som så, at så lenge stammer har greiner som bærer rikelige med friske bær, så får de stå.
Stammer og greiner som ikke bærer, er imidlertid klipt bort etter hvert for å gi plass til nye.

Kransskimmel ?
Hagelagets ekspert mener at hvis det er ripssjuke skal man nede ved rothalsen på greinene kunne finne de harde fruktlegemene til denne soppen. 
Slike fruktlegemer har vi ikke funnet.
Derimot har vi funnet tydelige ansamlinger av fruktlegemer ved basis av greinene.
Det tolker eksperten som tegn på kransskimmel. 
Dvs. en jordboende sopp som angriper mange planteslag. 
Planter som er angrepet av denne soppen, har ikke mulighet til å komme seg igjen. 
At det er svarthyll og rødhyll i nærheten som også har dødd, tar han som tegn på at det dreier seg om denne soppen.
Den er ikke er artsspesifikk, og kan ha angrepet både svarthyll, rødhyll og rips.

Ripsglassvinge eller solbærbarkgallmygg?

Men eksperten er, som nevnt, ikke sikker.
Han legger til: For å gjøre det enda vanskeligere å trekke en sikker konklusjon, kan det tilføyes at angrep av insektene ripsglassvinge og solbærbarkgallmygg også kan gi lignende visnesymptomer.


Siden det er vanskelig å si med sikkerhet hva som er årsaken, kan et mulig mottiltak være å klippe bort og brenne/fjerne angrepne greiner ved basis så raskt som mulig og håpe det beste.
Dette rådet har jeg fulgt.
Dvs.: Jeg begynte å klippe bort syke stammer og greiner allerede da sykdommen begynte å vise seg i fjor.
I år har jeg fortsatt.

Ikke til kommunens mottak
Stammer og greiner som så tilsynelatende friske ut, og som hadde både blomster og bær, er fjernet etter hvert som vi har kunnet konstatere at de er syke.
Stammer nog tjukke greiner er kuttet opp til ved slik at de kan bli brent.
Kvister og bær på syke greiner er kastet i restavfallet.
Ingen ting er sendt til kommunens mottak for hageavfall.

Se også "Ingen rips i år" om samme sak.

Ingen kommentarer: