onsdag 10. juni 2009

Frøprisene: Nelson Garden svarer


Bildet: Norsk pris kr 40,00.


5. juni skrev Hagekroken om den voldsomme prisforskjellen på frøposer i Norge og Sverige. Vi gjorde frøprodusentene og detaljistene oppmerksom på innlegget og oppfordret dem til å gi en forklaring på forholdet her på bloggen.

"Nelson Garden" har svart. Vi gjengir her svaret uten ytterligere kommentarer, men vil komme tilbake til temaet. Vi antar at debatten ikke er over med dette. Hagekroken mottar gjerne flere uttalelser og flere reaksjoner.

"Nelson Garden AS er Nordens største produsent av porsjonsfrø og vi er leverandør til en rekke kjeder i markedet, både fag- og dagligvarekjeder. Se http://www.nelson.no/. Varemerkene kan variere mellom våre egne varemerker som LORD og BRØDRENE NELSON eller kjedevaremerker som GREEN GARDEN eller andre. Utvalget i sortimentene kan variere både i arter, sorter og frømengde i den enkelte pose. Priser på frø som råvare varierer avhengig av tilgang i markedet, kvalitet på aktuelle frøpartier, lisenser og selvfølgelig prisnivå i forhold til produksjonskostnader av selve frøet. Det er derfor viktig å forvisse seg om at man undersøker samme vare når det gjennomføres prissammenlikninger med porsjonsfrø.

Når det gjelder prisnivået i Norge har de aller fleste kjeder innkjøpavtaler med tilsvarende kjeder i Sverige og Danmark. Prisnivået på porsjonsfrø i Norge er allikevel noe høyere enn i våre naboland. Dette skyldes i første rekke at bransjen/butikken ønsker et stort utvalg med mulighet til full retur av usolgte frø. Dette gir mulighet til store utvalg selv på mindre utsalgssteder. I tillegg er fraktprisene utjevnet på alle kunder slik av innkjøpspris til butikk i Honningsvåg er den samme som til butikk i Sarpsborg i samme kjede. Dette er selvfølgelig ingen stor fordel for alle som har mulighet til grensehandel i Töckfors, men mange er de som gleder seg over dette i vårt langstrakte land.Når det gjelder prisnivået ut av butikk hos våre kunder er det et anliggende som ligger utenfor vårt område. Norge har vesentlig høyere driftkostnader sammenliknet med våre naboland og kjedene har en noe høyere dekningsgrad på alle typer varer i handelen.

Som en hjelp for at den enkelte kunde selv skal kunne velge hvor man vil kjøpe våre produkter har vi på våre nettsider en tjeneste som viser hvilken butikk i ditt området som har tatt inn for eksempel Bladbete. Gå inn på http://www.nelson.no/, velg søk i sortiment og skriv inn bladbete. Velg ønsket frøsort og følg anvisningen på Søk nærmeste butikk.

God sommer!

Med vennlig hilsen
Einar Husabø
Fagansvarlig Nelson Garden AS"

Ingen kommentarer: