tirsdag 6. oktober 2015

Nå kan sidensvansene komme

Foto: Kow d. e. oktober 2015© Klikk på bildene for å se større versjon.

De ulike mispelplantene er fulle av røde bær. Fuglene spiser, men det er først når sidensvansene kommer at det blir fart i sakene.

Blomstene på mispelbuskene er beskjedne og gjør lite av seg.
Bærene derimot syns godt og er dekorative.
Ikke minst de røde, men også de båsvarte, pynter opp i hagen.

Og de trekker fugler.
Fugler av alle slag er velkomne hos oss.
Til og med skjæra.
Som det er mange av her.
Vi har talt opp til 10 om gangen i vår hage.
Hadde de bare ikke hatt den uvanen at de skiter på de mest upassende steder.

Skjæra spiser bær.
I alle fall blåbær.
Det bærer skjæremøkka sitt tydelige bud om.
Mispel-, eller cotoneaster-, bær har vi midlertid aldri sett at skjæra har spist.
De er det småfuglene som beiter på.

Fart i avsetningen på mispelbær blir det imidlertid først når sidensvansene kommer.
I store flokker invaderer de hagen og renspiser de overlessede buskene.
Når fuglene fråtser i bær og sluker store mengder på kort tid, er det trolig ikke alt som blir like grundig fordøyd.
Så når fuglene skiter ut fordøyde bær, spres frøene som bærene er fulle av, på en rekke nye steder.
Resultatet er sannsynligvis at nye mispelplanter på "uforklarlig" vis dukker opp langt borte fra buskene som frøene stammer fra.
På den måten har vi selv fått flere av våre mispelbusker.


Ingen kommentarer: