lørdag 6. august 2016

Fredløs fagerfredløs

Foto: Kow d. e. 07072016 © 
Klikk på bildet for å se større versjon


Fagerfredløs har klatret ut av bøtta og er i ferd med å overta stadig større del av staudebedet.

Det fins to slags planter med navnet fredløs -  vanlig fredløs (Lysimachia vulgaris) og fagerfredløs (Lysimachia punctata).
Den første er harmløs.
Fagerfredløs er en ustyrlig ugressplante og er svartelistet. 

Jeg kjenner fagerfredløs godt,  og har ikke plantet den på friland i blomsterbedet.
Jeg gravde ned en plastbøtte i bedet, sørget for at bøttekanten stod et godt stykke over bakken og plantet noen fagerfredløsrøtter i bøtta.
Det skulle jeg ikke gjort.
Plantene "klatret" over bøttekanten, og sprer seg nå i staudebedet hvor de fortrenger andre stauder.

 
Artsdatabanken vurderte i 2012 hvilken økologisk risiko en del "fremmede" arter representerer i Norge.
Resultatet er presentert i publikasjonen «Fremmede arter i Norge - med Norsk svarteliste 2012».
Jeg er skeptisk til deler av svartelistingen.
Jeg er imidlertid ikke skeptisk til at banken har svartelistet fagerfredløs.
Det er på sin plass.

Fagerfredløs sprer seg med skremmende fart over store områder.
Både i hager og der hvor hageeiere har kastet hageavfall.
Og de er ikke lett å bli kvitt.
Jeg har klipt av og fjernet blomster og frø, revet opp stengler og røtter, og spadd opp røtter, men året etter dukker nye planter opp i bedet.
Nå venter en ny ryddesjau.

Planterestene av fagerfredløs blir ikke kompostert.
Blomster, frø og rotstengler kastes i restavfallet for å bli destruert.

Jeg har flere svartelistede planter i hagen.
Flere av dem krever en del ekstraarbeid for ikke å spre seg i hagen - og i naturen ellers.
Men ingen er så plagsomme og arbeidskrevende som fagerfredløs.
Det måtte i så tilfelle være gravmyrt.
Disse plantene burde aldri vært sluppet inn i hagen.
Men for sent skal synderen angre.

Et råd til deg:
Vær føre var!
Ta ingen sjanser.
Å plante fagerfredløs i hagen er å plante problemer.Ingen kommentarer: