lørdag 15. april 2023

Potetene i jorda

Foto: Kay Olav Winther d.e. 2023 © 
Klikk på bildene for å se større versjon

Mandelpotetene har spirt siden jul. Det var på høy tid å få dem i jorda.


 
De største potetene med de lengste groene ble plassert i denne plastdunken. De står dypt, men flere av groene stikker likevel opp i fri luft. Avklippet er ment å skulle skjerme dem mot rådyr og mot eventuell nattekulde.


To små samt to halve poteter med kortere groer fikk plass i denne mindre dunken. De er dekt av jord og et lag med avklipp.
 
Skal man sette poteter på friland, bør man kjøpe settepoteter for å være sikker på at man ikke sprer sykdommer.
 
"Familiens gartner" setter imidlertid poteter i plastdunker hvor jorda brukes år etter år. Jorda fra dunkene der det har vært poteter, spres ikke ut over i hagen - eller utenfor hagens grenser.
 
I de avskjermede dunkene tillater "familiens gartner" seg å dyrke poteter med ulikt opphav.

Mandelpoteter
Ved juletider la han til side noen få mandelpoteter som fikk ligge i matkjelleren og utvikle groer. Takket være den kalde, sene våren ble groene svært lange før potene kom i jorda.
 
Men nå er potetene satt.
 
Det skal bli spennende å se hva som skjer - både i den dunken der groene stikker flere centimeter over jordnivået, og i den mindre dunken med de små og delte potetene.

For tidlig ute?
Jorda var fri for tele da potetene ble satt, men den var kald. Hvordan det vil påvirke veksten, er "familiens gartner" spent på.

Det er meldt relativt varmt vær framover. Tosifrede varmegrader om dagen og flere plussgrader om natta. Det lover godt.

Rådyrmat?
Men får potetene med de synlige groene stå i fred for rådyra?

Plastdunkene med potetene står på terrassen, og der har rådyra vanket i hele vinter. På terrassen finner de noe å stjele hele vekstsesongen, og der går de av vane og leter om vinteren. Nye kull lærer av foreldrene hvor maten er å finne.

Potetene står derfor utsatt til - og lever farlig.

Foreløpig legger "familiens gartner" noe over dem, men straks de vokser over kanten på dunkene, blir det værre å skjerme dem mot grådige rådyr.

Går det så går det
Klok av skade har "familiens gartner" etter hvert ervervet seg et avslappet forhold til det han dyrker.

Å holde rådyra borte fra hagen, har vist seg umulig. Ingen kloke råd funker.

Å avskjerme hver enkelt plante - eller hele bed - har vist å være så arbeidskrevende, og gi et så skjemmende resultat, at det er oppgitt.

Tilfeldighetene får derfor råde.

Det som overlever - overlever!

Det gjelder også potetene. Tidligere års potetris er gnagd ned, men poteter er det blitt.

Om årets "avling" skal få en blid eller ublid skjebne, gjenstår å se.

Haging er et lotterispill for den som har rådyr som faste gjester i hagen!
 

Ingen kommentarer: