mandag 23. juli 2012

Skjæreskjebne

Foto: Kow d.e. 14072012 ©
Klikk på bildet for å se større versjon


Skjæreungen lå død på naboens gårdsplass. Trolig hadde den fløyet i vinduet. Men hvorfor?

En dag var det et svare leven i trærne på skogdelen av vår tomt.
Det var skjærene som skrattet og bråkte.
For meg så det ut som om de mobbet en av sine egne.

I vinduet?
Dagen etter spurte mormoren i familien tvers over vegen om jeg kunne begrave en død skjære hun hadde funnet på gårdsplassen.
Den døde skjæra hadde brukket nakken.
Trolig hadde den fløyet i vinduet.
Glasset bar imidlertid ingen merker etter et eventuelt sammenstøt.

Mobbet og forfulgt?
Kunne hendelsen ha sammenheng med levenet i skjæreflokken dagen før?
Var det den mobbede stakkaren som hadde forsøkt å komme unna sine plageånder og under flukten hadde fløyet inn i den forræderiske glassflaten og brukket nakken i sammenstøtet?
Det får vi aldri svar på.
Men det setter tanker i sving.
Om plaging og mobbing, forfølgelse og utstøting.
Den som skiller seg ut, skal unngjelde og betale for sin annerledeshet.
Blant dyrene som blant menneskene.
Det er ikke så stor forskjell som vi kanskje liker å tro.

Ingen kommentarer: