mandag 8. oktober 2012

Kommunal kompost

Foto: Kow d.e. 07092012 ©
Klikk på bildene for å se større versjon 

Her kan innbyggerne i Frogn anbringe hageavfallet sitt. Det kvernes opp og kommer til nytte som strukturforbedring og næringstilsetning.


Skal man trekke slutninger på grunnlag av røyken som stiger opp fra de oppmalte haugene med kompostmasse, kommer gjæringsprosessen og omdanningen raskt i gang.

Ikke alle har anledning til å kompostere hjemme.
Eller de har mer som skal komposteres enn vanlige kompostbinger kan klare å omsette fra plantematerialer og trevirke til kompostmasse og ferdige jordforbedringsmidler.

Kommunal mottaksplass for hageavfall
I Frogn har kommunen tatt konsekvensen av dette og opprettet en mottaksplass for hageavfall.
På plassen leveres det usannsynlige mengder avfall fra private hager.
Nesten uansett når man kommer der for å levere, står det en eller flere andre der som er i ferd med å lesse av.
Mengden av levert materiale hoper seg opp slik at de som arbeider med å male opp det deponerte avfall, har sin fulle hyre med å holde tritt slik at plassen ikke blir overfylt og ikke kan ta i mot mer.

Follo Ren
Det er det interkommunale avfallselskapet Follo Ren IKS som "drifter" plassen.
Kommunens tekniske etat bistår kun med en hjelpende "hånd" i form av en maskin som skyver det innleverte materialet, sammen og gjør plass for nye leveranser.
Follo Ren har inngått avtale med et firma som kverner opp avfallet og deretter transporterer det bort.
For at Follo Ren - og dermed innbyggerne i Follo kommunene - skal komme gunstigst mulig fra handelen, legges jobben ut på anbud med jevne mellomrom.
Verdien av den kvernede og komposterte massen som firmaet overtar og selger videre, inngår i regnskapet over hvor mye firmaet får for å skjøtte jobben.
Firmaet videreforedler deretter hageavfallet på sitt eget anlegg før biomassen - eventuelt som god, ferdig kompost - blir solgt.

Vinn-vinn
Ordningen med et stort åpent, veldrevet "returpunkt" for hageavfall fungerer upåklagelig.
Hvor ville hageavfallet havnet hvis dette mottaket ikke hadde eksistert?
I og med at det er gratis å levere hageavfall på denne plassen, er det hensiktsløst å kaste avfallet i naturen.
Mye som ellers ville havnet i skog og mark, blir nå tatt vare på og kommer til nytte.
Mottakspunktet og komposteringen sparer dermed naturen og bidrar til å holde kommunen ren.
I tillegg til at salg av oppmalt masse, gir - en riktignok beskjeden - inntekt som bidrar til å holde renovasjonsavgiftene i området nede.
M.a.o.: En vinn-vinn-situasjon.
En løsning som mange flere bør kopiere.

Ingen kommentarer: