søndag 4. mai 2014

1. mai - arbeidernes dag, Gaukmesse, "Maigreve" og Valborgsmesse


1. mai er en mangfoldig dag.

Fra 1889 har 1. mai vært arbeidernes internasjonale kamp- og demonstrasjonsdag.
Ikke "arbeidets dag" som enkelte gjerne vil ha det til.

I europeisk historie har den første dagen i mai imidlertid vært en merkedag lenge før arbeiderbevegelsen tok den i bruk som kampdag.

Mai ble i gammel tid ofte kalt såmåned eller blomstermåned.

Gaukemesse
På primstaven er 1. mai avmerket som Gaukemesse.
Den faller midt i Gauke-"måneden" som strekker seg fra midten av april til midten av mai.

Fra Gaukemesse kunne man vente å høre gjøken eller gauken.
Når gjøken gol, var det et tegn på sommer.
Men det var viktig å legge merke til hvilken himmelretning lyden kom fra.
Man tolket gjøken slik:

Nord någauk,
syd sågauk,
vest viljagauk,
aust giljagauk.

Nordgjøk varslet sykdom og snarlig død, sørgjøk varslet godt år, vestergjøk varslet at man skulle få det som man ville, og østergjøk at man ville ha hell i kjærlighet.
Hvis man klarte å stille seg under treet der gjøken satt og gil, ville man få oppfylt tre ønsker.

Da jeg var gutt, burde man ikke bade før man hadde hørt gjøken.
Ellers ville man bli syk.
Noen mente at å høre gjøken ikke var nok.
Gjøken skulle gale tre ganger før man uten fare kunne gå i vannet.
Kanskje hadde det sammenheng med at vi badet i Glomma som gjerne gikk stri av smeltevann på denne tiden av året.

Maigreve
I middelalderen samlet man seg 1. mai i det tyske kulturområdet til skyteøvelser, kappestrid og festligheter og valgte Maigreve.
Maigreven ble i triumf ble ført inn i landsbyen som tegn på at vinteren var overvunnet, og at den grønne årstid hadde tatt over.
Kåringen av Maigreve var en stor folkefest.
I "Hansabyen" Bergen skal innbyggerne visstnok ha praktisert denne tradisjonen langt oppover mot vår tid.

Valborgsmesse
I katolske land feiret man 1. mai "Festum Valburgis Virginis" - dvs. Valborgsmesse - eller Walpurgisnacht som tyskerne sier.
Den hellige Walpurga - altså Valborg - var en angelsaksisk kongsdatter som levde på 700-tallet.
I følge folketroen skal steinen på gravstedet hennes ha utsondret en helbredende væske.
Mange førkristne skikker og vårritualer er blitt knyttet sammen med den katolske feiringen av Valborg og Valborgsmesse.
Det gjelder trolig også svenskenes dans rundt mai-stången.
Ordet mai-stång har ikke noe med måneden mai å gjøre.
Mai-stång heter den fordi den er pyntet - utmajad - med løv osv. som en hyllest til våren.

Ingen kommentarer: