mandag 20. april 2009

Pelargoniene kommer for fullt

Foto: Kow d.e. 050509 ©
Klikk på bildet for å se større versjon

Fire frodige eksemplarer som viser at pelargoniene fra i fjor kommer som de skal.


Noen av pelargoniene fra i fjor og forfjor har overvintret i det frostfrie, men kjølige "skjulet".
Andre har stått i et rom inne hvor det ikke har vært fyrt, men hvor døra har stått åpen til et varmt rom.
Plantene i "skjulet" har fått lite vann.
Plantne som har stått "inne" er blitt vannet relativt hyppig.
Uansett hvor de har stått, og hvor mye vann de har fått, har alle klart seg.
Etter at de for vel en måned siden ble beskåret, plassert i varmen og lyset og gjødslet, er alle kommet omtrent like langt.
Med unntak av én som står i en stor urne.
Den har vi med hensikt, og for eksperimentets skyld, ventet med å ta fram for om mulig å forhale blomstringen en fjorten dagers tid.
Hvis det bare ikke blåste så kraftig hele tiden, skulle vi nå flytte plantene ut til akklimatisering.
Det bør gjøres før de blir altfor store, for å unngå at de knekker når det kommer et vindkast.
Vind fra sjøen er noe plantene må venne seg til og tilpasse seg på våre kanter.

Ingen kommentarer: