lørdag 11. september 2021

Kommunen stenger mottaket for hageavfall

Foto: Kay Olav Winther d.e.  2021 ©
   Klikk på bildene og se større versjon!  

Mottaket blir av kommunnen kalt "kvistmottaket". Og kvister blir deponert der,  men er de fra private hager?
 
 
 
Kommunnen har satt fram en container hvor man kan legge "hagerømlinger", altså svartelistede planter som blir destruert og ikke omdannet til kompost.
 


Containeren er tydelig merket og det er forklart og illustrert med eksempler hva "hagerømlinger" er.

Et tydelig skilt forteller dessuten hvor "hagerølingene" skal anbringes.

 
Frogn kommune - hvor "familiens gartner" og fruen i huset bor - har en mottaksplass hvor kommunens innbyggere kan levere hageavfall.
 
Frogn ikke lenger en foregangskommune
Det er et enestående og prisverdig tiltak som vi flere ganger har rost og nevnt som eksempel til etterfølgelse for andre kommuner. Lesere av bloggen har gitt uttrykk for sin begeistring over tiltaket.

Nå har kommunen bestemt at mottaket skal legges ned. Fra 1. januar 2022 stenges innkjørslene med kjetting og lås, og kommunens innbyggere må bruke det interkommunale selskapet Follo Ren - eller finne andre løsnuinger - når de skal gjøre seg kvitt hageavfallet.
 
Ubyråkratisk og enkelt
Mottaket har til nå vært så ubyråkratisk som vel mulig. Det har rett og slett vært et sted der folk har møtt opp og lagt hageavfallet sitt på bakken. Kommunen har så sørget for kverning og bortkjøring.
 
De siste par årene har det stått en container beregnet for hagerømlinger på stedet. Containeren har ofte vært full eller halvfull og er åpenbart blitt brukt i samsvar med forutsetningene. 

Hagerømlingene blir fraktet bort og destruert ved brenning.

Brukerne tilfreds
Hageeierne i Frogn har vært meget fornøyd med å kunne kvitte seg med hageavfallet sitt på denne måten. Kommunen mener imidlertid at det blir for dyrt å opprettholde ordningen.

Rådmannen hevder at det er nødvendig med kostnadskrevende oppdatering av mottaket for å opprettholde ordningen og få den godkjent av overordnede myndigheter. Han nevner utgifter til både fast dekke for å hindre avrenning, og bemanning for å kontrollere det som leveres.

Bør bruke Follo Ren
Rådmannen mener at hageeierne i Frogn i likhet med hageeierne i nabokommunene, bør levere sitt hageavfall til søppelmottaksstasjonene som ligger i nabokommune og drives av det interkommunale selskapet Follo Ren.

Kan havne i skogen eller grøfta
Miljøkostnadene ved bilkjøring for å levere hageavfallet i andre kommuner er ikke beregnet. Heller ikke faren for at avfall i større grad kan bli anbrakt i skograbber og veikanter med forurensning og spredning av uønskede vekster som resultat.

Hageavfallmottaket som legges ned fra 1. januar 2022, har vært et unikt og meget miljøvennlig tiltak. Frogn kommune har vært en foregangskommune. Nå skrus klokka tilbake. 

Resultatet er ikke vanskelig å forutsi: Mer bilkjøring, mer luftforurensing, mer hageavfall som deponeres på steder hvor det ikke hører hjemme, og hvor forurensningsfaren på alle måter er langt større enn på det mottaket som nå legges ned.

Merkelig påstand
Rådmannnen argumenterer med fare for avrenning. Men hvilke avrenningsproblemer kan hageavfall forårsake? Er dette og behovet for et omfattende asfaltdekke, et reelt eller vikarierende argument?

En ting er i alle fall sikkert: Overbyråkratisering og betalingsordninger innbyr ikke til entusiasme og dugnadsånd.

Hageeierne og miljøet taperne
Det interkommunale selskapet Follo Ren får kanskje noen nye kunder, og kan se på seg selv som en vinner når det åpne lokale, mottaket hvor man kan levere hageavfall gratis, nå blir stengt.

Men hageeierne i Frogn er tapere.

Det er trolig også miljøet. La oss håpe at hageavfallet som før ble lagt i den kommunale gropa, ikke havner ute i naturen. Men erfaringen fra andre kommuner forteller at faren er høyst reell. Lokalpressen rundt omkring forteller bare så altfor ofte om hageavfall og søppel på avvveier.

Det er dessverre ingen grunn til å tro at forholdene i Frogn vil bli vesentlig annerledes.
 

Ingen kommentarer: