onsdag 8. september 2021

Sørgelig syn

Foto: Kay Olav Winther d.e.  2021 ©
 Klikk på bildet og se større versjon!  
 
Trærne lider av mangel på vann. De kaster bladene for å leve så sparsomt som mulig, men vil de overleve? 
 
 
Hagen lider i tørken.

På nordøst- og øst-siden av huset har vi bevart den skogvegetasjonen som er igjen av den skogen vi ryddet tomt og bygde i.

Noen av trærne og buskene der, står relativt grunt. Det er kort vei ned til grunnfjellet.

Disse buskene og trærne lider av tørke nå.

De kaster bladene for å redusere avdunstingen, og lever på sparebluss.

Men er det nok? Vil de overleve? Eller bukker de under?

Vi håper det beste, men det er også alt vi kan gjøre. Å vanne denne vegetasjonen har vi verken kapasitet eller råd til. Vannet er dyrt på våre kanter. Vi har vann som kommer i rør på bunnen av Oslofjorden, og som hentes fra Glitrevannverket i det gamle Buskerud.

Alt vi kan gjøre er å håpe på regn og håpe på at de trærne og buskene som nå utsettes for ekstremtørke, overlever.

"Familiens gartner" liker frodighet. Og grønne omgivelser. Derfor har han bevart en del av tomta som "skogstomt". For ham vil det derfor være et sårt tap om den mest utsatte vegetasjonen ikke skulle klare påkjenningen, men dø ut av mangel på nedbør.

Han håper. Men det ser mørkt ut. Værkartet er fortsatt preget av store gule sol-symboler. Og lovende skyer på himmelen, seiler stadig vekk forbi.

Han er derfor ikke optimist.

Ingen kommentarer: