tirsdag 15. juni 2021

Krossved - en flott prydbuske

 Fotos: Kow d.e. 2021 ©
 
Krossved - eller korsved - pynter opp i hagen i første del av juni.  
 

Krossved har hvite blomster i en halvskjerm og vokser vilt mange steder i Norge. Det dreier seg ikke om "hagerømlinger". Tvert imot. Krossved er en viltvoksende busk som man har tatt inn i hagen og gjort til "hageplante".

 Svarte lus elsker tydeligvis alle former for krossved. 

Snøballkrossved er en skattet prydbusk i norske hager. Vi har flere eksemplarer på forskjellige steder i hagen. De ser ut til å trives uansett naboskap og vekstforhold.

 

Men bladlusene er en fryktet fiende. Tørre, døde kvister og visne blader er resultat av de svarte bladlusenes herjinger. Lusene har uten unntak etegilde i alle krossvedbuskene. Denne buska er imdlertid spesielt utsatt.
 
Det fins i hovedsak to slags krossved i norske hager. Begge er særdeles dekorative og pryder hagen med et vell av hvite blomster sent på våren og tidlig på sommeren - litt avhengig av hvor man bor.

I vår hage er krossvedbuskene på det vakreste nå.

Vanlig og snøball
Vi har både vanlig krossved (sannsynligvis Viburnum opulus) og snøballkrossved (Viburnum opulus varietet roseum)

Hagelitteraturen mener at viburnum trenger en solrik plass med næringsrik, fuktig jord for å trives. Det bekreftes ikke av våre busker. De står alle relativ tørt, og et par av dem gjemmer seg i skyggene inne blant andre busker. Men de blomstrer rikt.
 
Plages av lus
Krossved har som prydbuske bare en "feil" eller "mangel". Buskene angripes av svarte bladlus som fråtser i løvverk og blomster til det ikke er mer igjen.

Den snøballbuska som er nabo til den store forsythiaen ved innkjørselen til gårdsplassen, har gjennom tiden vært spesielt hjemsøkt. Den har flere ganger vært så avspist at vi har fryktet at vi har mistet den. Men våren etter kommer det blader og blomster på ny, og nye kull med lus kan fortsette sitt etegilde.

Brukt i folkemedisinen, men ...
Planter av arten viburnum - eller altså krossved - har i folkemedisinen vært brukt mot forskjellige lidelser og sykdommer. Avtrekk av tørket bark skal være virksomt mot så ulike plager som generelle smerter, kramper, bl.a. leggkramper, forstoppelse og høyt blodtrykk. Mens bær fra korsved etter sigende skal hjelpe mot hoste, astma og halskatarr.

Jeg går ikke god for noen av rådene.

Selv er jeg plaget av leggkramper som holder meg våken om natta. Vi har hagen full av krossved og andre urter som noen - eller tradisjonen - mener har legende virkning, men jeg er meget skeptisk og forsiktig, og bruker bare urter som jeg er 100 prosent sikker på.
 
Våre viburnumbusker er derfor kun en fryd for øyet. Ikke noe "medisinskap". Men som øyenslyst forsvarer de sin plass med bravour. Til pynt kan de derfor trygt anbefales.

Ingen kommentarer: