onsdag 9. juni 2021

Lupin - en staselig blomst


  
Fotos: Kow d.e. 2021 ©
 
Når lupinene er nyutsprungne, er de majestetiske. De blå har en "kald" skjønnhet over seg.
 

 

De rosa lupinene virker mer beskjedne, men forsvarer absolutt sin plass i staudebedet.

 

Vi har gammeldagse, fertile lupiner i hagen. Og skammer oss ikke over det.
 
Vi liker lupiner.
 
Ufortjent svartelistet
Lupiner er nå svartelistet. De sprer seg over all forstand, og er en fare for norsk natur, heter det. Vårt svar er at faren er betydelig overdrevet, og at såvel "eksperter" som menigmann trekker gennerelle konklusjoner av den overfloden av lupiner som vegvesenet har forsynt enkelte vegkanter og skråninger med.
 
Vi har hatt lupiner i flere titalls år og har ikke hagen full. Ikke fins det lupiner i skog og på løkker og langs veger her heller. 
 
Krever oppfølging og stell
Men lupiner krever omsorg og stell. For å begrense utbredelsen må frøstandene klippes av og destrueres. 
 
I vår kommune har vi et mottaksanlegg hvor vi kan levere hageavfall som det blir laget kompostert jord av. Der er det også en container hvor man kan legge "hagerømlinger" og svartelistede vekster. Ingen høypotente planter bør derfor havne i naturen i vår kommune.
 
Har man ikke et slikt anlegg, kan man selvfølgelig legge "hagerømlinger" i den vanlige søpla og få dem destruert på den måten. Eller man kan destruere selv. Forråtnelse - f.eks. i mørke sekker - er en effektiv, men noe langsom metode.
 
Fjerner frøanlegg og frø
Ikke alle blomstene på lupinens blomsterstand omdannes til frø samtidig. Er man ekstra redd for spredning, kan man enten plukke av visne blomster før de blir til frø, plukke av frø etter hvert eller kutte av hele blomsterstanden når den begynner å utvikle frø.
 
Vi venter i det lengste, men fjerner den enkelte frøstand når den har mer frø enn blomster. Frøstandene legges i egen pose - eller i sekk sammen med andre "hagerømlinger" - og leveres i containeren på kommunens mottak for hageavfall. 
 
Det skjer altså ingen spredning fra våre lupiner.

Vi kan derfor nyte synet av dem med god samvittighetog glede oss over de høyreiste, elegante spirene og det vakre bladverket uten det aller minste snev av dårlig samvittighet


Ingen kommentarer: