torsdag 22. juli 2021

Fagerfredløs

 
Fotos: Kow d.e. 2021 ©

Fagerfredløs er ustoppelig. Slipper den til, overtar den bedet.

 

Å legge isoporplate over hjalp ikke mye. Plantene løftet den vekk og krøp under.
 
 
Det sies at man ikke må gi fanden lillefingeren, for da tar han hele handa.

Med like stor rett kan man si at man ikke må gi fagerfredløs plass i bomsterbedet, for da overtar den hele hagen.

Kjempetabbe
"Familiens gartner" gjorde for 6-7 år siden en kjempetabbe. Han gravde ned en plastbøtte i staudebedet, og i den plantet han fagerfredløs.

Bøtta rakk et godt stykke over bakken, men det stoppet ikke de fredløse plantene. De klatret på uforklarlig vis over kanten og invaderte staudebedet på begge kanter. Slik beviste de at de svarer til det navnet de har fått.

Spade dugde ikke
Fagerfredløs har et utrolig solid rotsystem. Til og med en ganske skarp spade har problemer med å skjære igjennom. Og klarer man å få opp deler av de kraftige røttene, er det alltid biter igjen som danner nye planter.

Fagerfredløs er m.a.o. nesten umulig å bli kvitt når den først har fått etablert seg.

Vi har derfor forsøkt å få dem vi ikke ønsker,  til å dø ut ved systematisk å fjerne alt som gror over bakkenivå, i håp om at det skal frata røttene livslysten og livsmulighetene. Faren er selvfølgelig at det i stedet for å svekke dem, stimulerer til ny rotdannelse. Planter er "smarte" sånn.

Løftet isoporplata
I et annet bed i hagen, la "familiens gartner" en isoporplate over fredløsplantene da de ennå var små.
 
Denne litt aparte metoden grep han til etter først å ha prøvd med spaden. Raskt måtte han konstatere at bedet er så fullt av kraftige, seige fredløsrøtter at han ikke fikk spaden igjennom med den kraften han som gammel mann har igjen. Skal det bli spavending og fjerning av røtter her, må det nok yngre krefter til.

Eller mer originale tiltak. Som bruk av tildekking; f.eks. med isoporplate. Men i stedet for å bukke under, har plantene løftet isoporplata og bøyd stilkene ut under kanten for å få lys og luft.

Fredløsplantene har nå fylt bedet og er større og kraftigere enn noen gang før. Første omgang har fagerfredløsplantene vunnet. "Familiens gartner" har tapt. 
 
Leter etter probate midler
Men ikke gitt opp! Nå pønsker han på nye metoder som kan hjelpe ham å trenge hæren av fredløse planter tilbake, slik at han igjen an overta styringen i hagen. For det har han ikke i dag. I to staudebed gjør fagerfredløsplantene som de vil.

Så hva skal han gjøre?

Ingen kommentarer: