tirsdag 6. juli 2021

Gresstjerneblom - vakkert "ugress"

Fotos: Kow d.e. 2021 ©

En dag så det uklipte området i hagen slik ut. Det usedvalig vakre ugresset gresstjerneblom satte sitt preg på det uryddige området som plutselig var omdannet til en blomstereng.
 

  

De stjerneformede blomstene er kritt-hvite med ørsmå innslag av gult og rødt.
 
Ugress, hva er nå det?

Jeg har tidligere definert begrepet ugress som planter som vokser på et sted hvor de ikke skal være. Ugress kan altså være både "ville" planter og "hageplanter". Når man unntar cultorum-varianter og domestiserte arter, er også "hageplanter" egentlig "ville" og vokser i vill tilstand et eller annet sted på kloden.
 
Egentlig er mange av de såkalte "hagerømlingene"  opprinnelig ville planter som rømmer fra "fangenskap" i hagene til et fritt og ukontrollert liv utenfor hagedyrkernes strenge kontroll. 

Hvite, vakre stjerner
En solrik morgen la vi merke til et vakkert "ugress" som preget - og prydet! - en ubearbeidet del av hagen. Kritt hvite små stjerner lyste mot gressets og bladenes dypt grønne og gjorde det rufsete området til en stjerne-eng.
 
Stjernene viste seg - ved hjelp av "Spør en biolog" - å være gresstjerneblom, eller gresstjerneblomst, (Stellaria graminea) som i følge "Store norske leksikon" er "av våre vanligste planter og vokser i eng, beite og skogkanter over hele landet, men går sjelden over  tregrensen".

Helt vanlig, altså.
 
Aldri sett den før
Men merkelig nok hadde "familiens gartner" - som er mer enn alminnelig glad i og interessert i blomster, aldri sett - eller lagt merke til - denne planta før. Verken på Hafslund i Sarpsborg hvor han vokste opp, på Jeløya i Moss hvor han bodde i 10 år, i Spydeberg hvor han også bodde en del år, eller i Frogn hvor han har bodd og ferdes i mer enn fire tiår. 
 
Ugress eller ikke. Og vanlig eller ikke. For ham var den en helt ny opplevelse som han ønsket velkommen i hagen der han satte foten forsiktig ned for ikke å tråkke ned de vakre stjerne som naturen hadde velsignet hans ustelte hagestykke med.

Burde vært hageplante
Hvorfor ingen - til nå - har tatt denne skjønnhetsåpenbaringen av en plante og en blomst under sine vinger, tatt den inn i blomsterbedet og gjort den til en "ærbar" staude, er uforklarlig.
 
Kanskje ligger forklaringen snublende nær? Kanskje er den for vanlig? For alminnelig?

Mange hagedyrkere - og gartnere som skal selge - er ensidig opptatt av det spesielle. Det spektakulære og fremmedartede.

Det gjengse og hjemlige blir liksom for beskjedent og hverdagslig.

Velkommen i hagen
"Familiens gartner" fikk imidlertid en "øyeåpner" da han så gresstjerneblomen - uttalt med lang o - utfolde seg i hans hage. Det vanlige er ikke å forakte.

Gresstjerneblomstjernene er en skjønnhetsåpenbaring som heretter har sin selvskrevne plass på den hageflekken på jorden som han forsøker å holde så noenlunde i stand.
 

Ingen kommentarer: