mandag 9. august 2021

Opptenningsved

 
Foto: Kay Olav Winther d.e.  2021 ©
 
Greiner og kvist klippes opp og blir til opptenningsved.
 
Da "familiens gartner" var yngre, malte han opp kvist og kvas og greiner på kompostkverna. Han hadde to kaldkompostbinger og en varmkompostbinge og produserte masse næringsrik kompost som han forbedret jorda i bed og potter og urner med.

Alderen begrenser
Nå er "familiens gartner" 84 år, og har måttet tilpasse aktiviteten i hagen til reduserte krefter og utholdenhet. Han holder fortsatt varmkomposten i gang, men kaldkompostbingene er lagt ned. Nå overlater han til kommunen å kompostere det meste av hageavfallet.

Men greiner og kvister beholder han. De lar han ligge og tørke før han setter seg til med hagesaksa og klipper det opp til opptenningsved.

Ressurser
"Familiens gartner" betrakter de fleste former for avfall som ressurser. Han foretrekker å gjenbruke framfor å kaste. Derfor er han en "samler" og sier som Øystein Sunde: "Kjekt å ha!"

Greinene og kvistene som ligger til tørk, ligger i skogdelen av tomta. Der inngår den som en naturlig del av skogen og skjemmer minst. Men pen er den jo ikke.

Klipper opp og bærer inn
Nå har derfor "familiens gartner" satt seg til med hagesaksa, klipt opp en stor del av greinene i passe lengder, lagt dem i sekker og båret dem nærmere huset hvor han kan hente dem inn når fyringssesongen kommer i gang.

Den ovnen som brukes mest, står i stua i underetasjen hvor "familiens gartner" har hovedparten av sine mange bøker. 

Bøker og planter
Når hagesesongen er over, tilbringer han en del tid her. Her fyrer han, og leser sine aviser og egne og lånte bøker i den kalde årstiden.

Her har han også mange av de potteplantene som han har tatt inn for overvintring. Her vannes det og leses det. Rommet er på mange måter like mye et "gartneri" som et bibliotek.

Og her venter hobbygartneren på neste vår og sommer, mens han lurer på hvor mye hagearbeid hans økte alder og reduserte krefter og utholdenhet, vil tillate i kommende sesong.

 
 

Ingen kommentarer: