fredag 6. august 2021

Sibirlønn

 
Fotos: Kow d.e. 2021 ©
 
For et par år siden dukket en sibirlønn opp i staudebedet.  Vi har latt den stå - foreløpig.


Sibirlønn er dekorativ hele vekstsesongen. Her har den fått frø med fargede vinger. Snart får løvverket høstfarger.
 
 
"Familiens gartner" har ikke plantet sibirlønn (Acer ginnala) i hagen. Men vi har den nå flere steder. Noen steder har vi måttet fjerne den. Andre steder står den på vent.
 
I fjor måtte vi sage ned en som hadde vokst opp i hekken mot naboen. Den var blitt altfor stor. Andre har vi luket opp mens de ennå var små.

Fuglene eller vinden?
Om det er fuglene eller vinden som har brakt sibirlønn til vår hage, er vanskelig å si. Foreløpig er begge sterkt mistenkt. Men det kan være at fuglene ikke er de "skyldige" denne gangen. For sibirlønn-frøene har vinger og flyr selv. Og det blåser en del på våre kanter. Så kanskje trenger ikke frøene hjelp til å forflytte seg.

Artsdatabanken mener at sibirlønn har "stort invasjonspotensiale" og representerer "Høy risiko HI". Det understøtter våre lokale erfaringer.
 
Vi er derfor usikre på om de plantene som vi nå har latt vokse opp hos oss, skal få stå og utvikle seg videre.
 
"Fint, lite tre"?
Flere hagebloggere har omtalt sibirlønn som et "fint, lite tre for hagen din". Sannheten er at sibirlønn vokser fort og kan bli et stort tre på 8-10 meter i høyde og med et anseelig omfang. Så har du sibirlønn, er det viktig å bruke hagesaks og motorsag i tide hvis du ikke skal få naboene på nakken.
 
Foreløpig er sibirlønntrærne hos oss, under kontroll. Hvor lenge de får stå, avhenger av hvordan de oppfører seg. 
 
Potensiell hagerømling
Det vi har luket opp og klipt av foreløpig, har vi lagt i kommunens container for hagerømlinger. Det får vi fortsette med. For spredningspotensialet er, som artsdatabanken sier, stort. Og spredning av sibirlønn ut i naturen vil vi ikke bidra til.
 
Men i hagen forsvarer den egentlig sin plass. Når størrelsen er rimelig. Det er en vakker busk, med fine former og farger. Så vi får se. Foreløpig står de plantene som vi har beholdt, trygt.
 

Ingen kommentarer: